Main Page

From Venlo Samenwerkingswijzer

Welkom bij de Samenwerkingswijzer Venlo!

Met onderstaande figuur kun je navigeren naar de verschillende onderdelen van de Samenwerkingswijzer. Klik op het gewenste onderdeel dat je wilt bezoeken. Je komt hier altijd terug via de 'Home' knop (bovenaan het scherm).

Afwegingskader en gereedschapskist governanceSturen en controleren van samenwerking vanuit overzichtActueel overzicht over huidige samenwerkingOrganisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komenInspiratie en leeromgevingVenlo-Samenwerkingswijzer2.jpg
About this image
Afwegingskader en gereedschapskist governanceSturen en controleren van samenwerking vanuit overzichtActueel overzicht over huidige samenwerkingOrganisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komenInspiratie en leeromgevingVenlo-Samenwerkingswijzer2.jpg
About this image
Afwegingskader en gereedschapskist governanceSturen en controleren van samenwerking vanuit overzichtActueel overzicht over huidige samenwerkingOrganisatie en werkwijzen om tot goede samenwerking te komenInspiratie en leeromgevingVenlo-Samenwerkingswijzer2.jpg
About this image

Wat is de Samenwerkingswijzer?

Met de 'Samenwerkingswijzer Venlo’ wil de gemeente toewerken naar betere samenwerking, naar betere sturing en controle van samenwerking en naar een goed overzicht over de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert.

De samenwerkingswijzer kijkt naar alle vormen van samenwerking. Het kan gaan om samenwerking met maatschappelijke partners en om samenwerking met andere overheden (bijvoorbeeld regionale samenwerking met een aantal gemeenten en de provincie). Het kan een formeel maar ook een informeel verband zijn (bijvoorbeeld informeel overleg).

Tegelijkertijd zoomt de samenwerkingswijzer vooral in op de meest belangrijke verbanden. Het gaat dan om grote en zwaarwegende maatschappelijke opgaven, grote kansen en grote risico’s en er is veel geld mee gemoeid.

Wat is samenwerking?

Samenwerking kan allerlei vormen aannemen, maar gaat altijd over het bundelen van krachten om eigen (en gezamenlijke) opgaven te realiseren. Samenwerking is ook te zien als co-creatie of coproductie. Zie ook: Definitie en typering van samenwerking.