Definitie en typering van samenwerking

From Samenwerkingswijzer Gemeente Venlo

Samenwerking kan allerlei vormen aannemen, maar gaat altijd over het bundelen van krachten om eigen (en gezamenlijke) opgaven te realiseren. Samenwerking is ook te zien als co-creatie of coproductie.Ga terug naar de Startpagina