Actueel overzicht over huidige samenwerking

From Venlo Samenwerkingswijzer
Actueel overzicht over huidige samenwerking
Inhoudsopgave
Het Dashboard Samenwerking geeft een compleet en actueel beeld van alle samenwerkingsverbanden: 24 uur per dag zicht op alle samenwerking!


Dashboard Samenwerking
https://venlo.dashboardsamenwerking.nl


Van elk samenwerkingsverband tref je informatie aan om sturing en controle te vereenvoudigen. Als gebruiker kun je eenvoudig inzoomen op relevante selecties en dwarsverbanden. Bijvoorbeeld:

  • Het selecteren van alle verbonden partijen of juist alle maatschappelijke partners.
  • De bijvoorbeeld voor de gemeenteraad meest belangrijke partijen.
  • Selecties per onderwerp, bijvoorbeeld alle samenwerking op het gebied van zorg en welzijn, of economie.
  • Een overzicht van alle samenwerking met gemeente Y, bedrijf X of bewonersgroep Z.

Het dashboard omvat per samenwerkingsverband onder meer de volgende beschrijving:

Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.png
Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.png
Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.png